Odpočinek a relaxace při pozorování včel v Kurovickém lomu

Málokdo nikdy neslyšel o přírodní památce, kterou Kurovický lom je. Nachází se v nadmořské výšce v rozmezí 260-269 metry na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů. Přírodní památkou byl vyhlášen za účelem ochránit geologickou a paleontologickou lokalitu mezinárodního významu s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníku a plazů. Nejznámější druhy obojživelníků, které zde žijí jsou čolek velký, kuňka obecná, čolek obecný a ropucha zelená. Z plazů slepýš křehký a ještěrka obecná či užovka obojková. Roste zde také poměrně bohatá flóra, která je tvořena převážně obecnými druhy této oblasti.

V roce 2005 byla lokalita Kurovický lom zařazena jako evropsky významná lokalita do evropského seznamu soustavy Natura 2000. 

Majitel Kurovického lomu Martin Zelina přišel s novinkou, kterou je zbudování unikátního včelínu. "Lidé tady mohou odpočívat a pozorovat včely." 

V Kurovickém lomu vytvořili místo, které má zájemcům poskytnout místo k odpočinku a relaxaci, nedílnou součástí je však také možnost léčby problémů dýchacích cest pomocí vdechování výparů vycházejících z úlu. V současné době jsou zde čtyři úly a na každém z nich asi 20 tisíc včel. Úly jsou ze tří stran, uvnitř budovy, prosklené tak, aby bylo možno nahlédnout až do samotného středu úlu. Můžete tak obdivovat pracovitost včel, preciznost při stavbě plástu, poslouchat jak to v samotném úlu bzučí a pozorovat denní činnost včel. Dva úly jsou ponechávány tzv. na divokou stavbu. To znamená, že je včelám nechán prostor rozšiřovat si úl libovolně a nezasahovat jim do jeho stavby rámečky, které jim do úlů vkládají lidé. Vysvětlil včelař pan David Hrubý, který má zdejší včelín na starost. Pan Hrubý se pyšní cenou za med z roku 2019, v loňském roce získal 1. místo za svůj jednodruhový květový med od Pracovní společnosti nástavkových včelařů-cz, z.s. 

Ve Včelím úlu v Kurovickém lomu najdete nejen útočiště před každodenním shonem, ale "včelín" má i jiné poslání a tím je apiterapie. Jedná se o léčebnou metodu pomocí včel, kdy vdechujete výpary vycházející z úlu. Tato metoda má blahodárný účinek na dýchací cesty, astma i celkové zklidnění těla. Funguje to na podobném principu jako například solné jeskyně.  Pro správný účinek apiterapie doporučuje pan majitel tři čtvrtě hodinová sezení dvakrát v týdnu.  

Na návštěvě už zde měli mateřskou školu z Lechotic a rádi přivítají další školy a školky. Děti dost často nevědí a nedokáží si představit, jak to v úlu funguje, že jsou trubci větší než dělnice apod., a zde najdou perfektní ukázku toho, jak to vlastně ve skutečnosti je. 

Majitel by chtěl veřejnosti novou expozici zpřístupnit asi v polovině měsíce července. Návštěva bude možná po předchozím objednání.  

 

 

 Zdroj: Kroměřížský deník, fotografie majitele

 

  • Odpočinek a relaxace při pozorování včel v Kurovickém lomu
    Kurovický lom - přírodní památka
    Kurovice
  • 731 490 449
  • martinzelina@martinzelina.cz

V okolí také najdete