Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vodní elektrárna Na Strži Kroměříž

Dnešní vodní elektrárna Na Strži stojí na místě bývalého jezu, který strhával vodu do náhonu pro panský mlýn, který stával mezi biskupským pivovarem a mincovnou v samém srdci Kroměříže. Voda z náhonu se později využívala pro potřeby Podzámecké zahrady. Voda však jez mnohokrát strhla, a proto na jeho místě vyrostla v roce 1923 jedna z nejmodernějších elektráren své doby. 

Vodní elektrárna Na Strži

Třicátá léta dvacátého století byla dobou, kdy se i na architekturu elektráren dost hledělo. Proto tu dnes stojí subtilní stavba s klasicistní fasádou, která se vznáší nad modrou hladinou řeky Moravy. 

Kroměřížská elektrárna Na Strži se stala nejmodernějším dílem pro výrobu elektrické energie a byla vzorem pro mnoho staveb po celém světě. Kromě své technické vyspělosti ale lákala návštěvníky i elegantní architekturou, která nádherně zapadla do okolního prostředí. Za jejím návrhem stáli inženýři Gustav Madlmayr a Karel Mikeš. Samotné srdce elektrárny s turbínami oblékli do klasicizujícího pláště s pilastry a okny, která evokují renesanční altánky a odkazují na nedaleké skleníky Květné zahrady. Kromě střídmé nádhery, s jakou korunuje řeku, je také účelnou a technicky promyšlenou stavbou. Kdyby se i dnes stavěly elektrárny a továrny takhle, bylo nám hned krásněji. 

Ojedinělá je tato technická památka nejen svou architekturou, ale i faktem, že jde o jednu z mála průtočných (nikoli přehradních) elektráren. Uvnitř byste našli tehdy nejmodernější vybavení, kterým byly dvě Kaplanovy turbíny o výkonu pět milionů kilowatthodin elektrické energie ročně. V roce 1919 byla první Kaplanova turbína uvedena do provozu v přádelně v rakouském městě Velmu a pokusná turbína byla zbudována také v Poděbradech. Výsledky zkoušek vedly k rozhodnutí použít tyto turbíny také v nově budované elektrárně v Kroměříži. Průměr turbín byl 2,2 metru, což byl oproti minulosti výrazný pokrok. Dříve byly poháněné mechanicky, v současné době jde o pohon hydraulický. 

Kaplanovy turbíny byly vyrobeny v brněnské slévárně a ocelárně Ignáce Storka v roce 1918, do Kroměříže je firma dodala v roce 1922 a do provozu byly uvedeny roku 1923. Při jejich instalaci byl přítomen i samotný vynálezce Viktor Kaplan. 

O dvacet let později k původním dvěma turbínám přibyla ještě třetí, která stála ohromných 14 milionů korun a na jejím pořízení se podílela i firma vynálezce a technika Františka Křižíka.  

Elektrárna fungovala nepřetržitě od svého spuštění, a to i v období Protektotáru v letech 1939 - 1945. Dne 4. května 1945 byla při ústupu německého vojska poničena výbuchem lávka nad jezem. Elektrárna byla na 3 dny odstavena a poté rychle znovuuvedena do provozu. Nejhorší kapitolou v historii Strže byla ale červencová povodeň v roce 1997, kdy musela být elektrárna odstavena z důvodu vysoké hladiny spodní vody. Dne 9. července se přihnaly po řece velké kmeny, které prolomily skla ve spodní strojovně, a celý suterén byl zaplaven. Od té doby už okénka v suterénu nejsou skleněná.

Na jedné stěně horní strojovny byste našli nové a na druhé straně pak původní kachličky. Ty pamatují časy, kdy tu na instalaci turbín dohlížel sám pan Kaplan. Viděli jste někdy kachličky se záhyby na konci?

Z bezpečnostních a provozních důvodů není bohužel možné, aby se zde konaly pravidelné prohlídky. Elektrárna není přístupná veřejnosti. 

Velké poděkování za možnost podívat se do elektrárny patří společnosti Czech Hydro s.r.o., která ji aktuálně vlastní. 

Věříme, že jsme vám fotografiemi aspoň takto virtuálně přenesli úžasný dojem z této unikátní technické památky.  

Přestože samotná elektrárna není přístupná, můžete si kolem udělat pěknou procházku z Kroměříže po modré turistické značce, dojít až ke Strži a pokračovat přes Miňůvský most k přírodní památce Rameno Moravy. Po zelené turistické značce se dostanete k železniční stanici Postoupky, odkud můžete jet zpět do Kroměříže, nebo si procházku prodlužte do Hradiska k někdejšími hradisku, které je archeologickým nalezištěm.

Pokud se rozhodnete jít zpět do Kroměříže pěšky, můžete se zastavit u rybníku Šlajza, kde je vybudován odpočinkový a běžecký okruh. Bavit to bude tady také děti, protože po celém areálu jsou umístěny interaktivní tabule s hracími prvky. 

MAPA TRASY V APLIKACI MAPY.CZ >>> ZDE

V některých částech textu citován článek Kroměřížská vodní elektrárna Strž, jehož autorkou je ředitelka Státního okresního archivu v Kroměříži Jitka Zezulová. Článek vyšel v rámci sborníku Mikulovská sympozia s podtitulem "Voda v dějinách Moravy".  

  • Vodní elektrárna Na Strži Kroměříž
    U Strže 1588
    76701 Kroměříž

V okolí také najdete