Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pacetluky

Pecetluky náleží mezi nejstarší obce v okolí i na Moravě. První zmínka o Pacetlukách pochází z roku 1131. Okolí Pacetluk bylo obydleno již v pravěku, dokazují to na místních polích nalezené kamenné mlaty, sekerky a pazourkové nožíky. Jeden z největších nalezených kamenných mlatů na Moravě je v současné době součástí historických sbírek olomouckého vlastivědného muzea. Jako nálezce tohoto mlatu byl označen rolník z Pacetluk. Dalším důkazem jsou archeologické nálezy mohylových pohřebišť na teritorium kosteleckého lesa, které se řadí do mladší doby kamenné a bronzové. 

V roce 1948 přicházejí výrazné změny v celé společnosti. V roce 1955 bylo založeno v obci jednotné zemědělské družstvo. V sedmdesátých letech byla vytvořena parková úprava na návsi, postaven obchod, hasičská zbrojnice a došlo ke sloučení družstev Pacetluky a Roštění. V osmdesátých letech byl postaven taneční areál, byly vysázeny nové ovocné sady, vybudován veřejný vodovod s plynofikací obce, a další úpravy. 

V obci bylo založeno také několik spolků a sdružení. Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Sportovní klub a Aktivní klub Pacetluky, který je vytvořený pro práci s dětmi a pořádání kulturních zábav pro dospělé. 

K obci se váže také nemálo pověstí - O pokladu, Sedlák a hruška,  Tataři v kraji a další. Celé pověsti si můžete přečíst na webových stránkách obce Pacetluky.

 

  • Pacetluky
    Pacetluky 10
    768 43 Kostelec u Holešova
  • 573 386 149
  • starosta@pacetluky.cz
  • Úterý: 17:00 - 19:00 Čtvrtek: 17:00 - 19:00

V okolí také najdete