Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kurovice

Území obce Kurovice spadá do mikroregionu Hostýnských hor. Charakter obce je spíše agrární. Pro krátkodobou rekreaci postačují služby a vybavení přímo v obci. Pro tento účel je možno využít sportovní hřiště, procházkové trasy v okolí obce nebo soukromé ubytování.

V obci si můžete také prohlídnout kulturní památky - Tvrz (hrad), Farní kostel sv. Kunhuty a Kříž na hřbitově. Dominantou Kurovic je kostel sv. Kunhuty v centrální části obce, který je patrný i z dálkových pohledů. Tvrz nebo také zámek, je v současné době v rekonstrukci, ale je využíván na různé akce.

Zástavba obce z převážné části zachovává tradiční charakter, avšak v některých domech jsou přítomny fragmenty starších architektur. Pozornost si zaslouží také kříž před kostelem, pomník zemědělce vedle Národní školy a samotná budova Národní školy. 

Chcete-li vyrazit do přírody, nezapomeňte navštívit Kurovický lom, který se nachází asi 1.5 km jižně od obce Kurovice. Od roku 1999 je vyhlášen jako přírodní památka, jedná se o lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. Celá lokalita představuje biologický ostrov pro řadu druhů bezobratlých, ptáků a savců, pro které jsou okolní lesní porosty a křoviny vítanou skrýší.

 

  • Kurovice
    Kurovice 68
    768 52 Míškovice u Holešova
  • 573 350 711
  • obec@kurovice.cz

V okolí také najdete