Cookie Consent by Free Privacy Policy website

VODNÍ NÁDRŽ KORYČANY

Pokud jste jeli někdy z Koryčan směrem na Stupavu, určitě jste zahlédli hráz koryčanské přehrady, případně betonové bloky, které se kolem ní nacházejí. Hráz je pro veřejnost uzavřena, ale letos na oslavu Světového dne vody můžete nahlédnout do areálu Povodí Moravy, které zajišťuje správu nejen této přehrady, ale také zabezpečuje provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy na území o rozloze 21 133 km2. Při této příležitosti je možné vstoupit i do útrob samotné hráze.

Do vnitřních prostor přehrady můžete nakouknout v rámci dne otevřených dveří v sobotu 23. března 2024 od 9 do 14 hodin. Prohlídky s průvodcem začnou vždy v celou hodinu a zaměří se na hráz a revizní štolu vodního díla. Provádět vás bude úsekový technik Milan Maštalíř a máte se opravdu na co těšit!

Historie vodního díla je velmi zajímavá. Původně se v těchto místech měly stavět dvě přehrady za sebou, a to už v roce 1911. Nakonec se ale přehrada začala stavět až v roce 1953 a stavebně byla dokončena roku 1958. Poté byla postupně napouštěna a v roce 1963 zprovozněna.

Foto: Povodí Moravy

V rámci prohlídky si nejprve vyšlápnete schody na hráz. Zde se dozvíte víc právě o historii přehrady a další zajímavosti. Zjistíte, že nejstarší konstrukce přehrad bývaly zděné, dále existují betonové a ta koryčanská je sypaná.

Základem je těsnící jádro, které zabraňuje prosakování vody, a na něj navazuje násep. Ten na vzdušném líci hráze není zatravněn proto, aby byl krásně zelený, ale drny plní především funkci zpevnění povrchu tohoto mohutného tělesa.

Řekněme si pár čísel. Toto vodní dílo patří k těm menším v České republice. Jeho objem je 2,6 milionů m3. Maximální hloubka byla v době výstavby 20 m, u hráze 18 m. Jelikož se postupně do nádrže dostávají sedimenty, dnes již nebude hloubka nejspíše přesně odpovídat těmto původním číslům. Co se týče zmíněných sedimentů, aktuálně by už nemělo docházet k dalšímu výraznému zanášení dna přehrady, neboť v loňském roce byly rekonstruovány záchytné rybníky na přítoku do nádrže, které zachytávají sedimenty a zabraňují znečistění vody v nádrži v případě ekologické havárie.

V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce přehrady. Došlo k řadě úprav k navýšení bezpečnosti. Zvětšovala se například kapacita bezpečnostního přelivu. Aktuálně je naddimenzováno na průtok 10 000 leté vody.

Stojíte-li na koruně hráze (tak se říká vrcholové části náspu), nemůžete si ve vodě nedaleko hráze nevšimnout vodárenské věže. Na většině jiných přehrad se k tomuto odběrnému objektu dostanete po přístupové lávce. Na přehradě v Koryčanech spojuje hráz s touto věží 98 m dlouhá komunikační chodba vedoucí pod vodou. Zde se v rámci výkladu také dostanete, ale fotit se tu z bezpečnostních důvodů nesmí. Prosíme vás o dodržování tohoto pravidla.

Jak to vypadalo při stavbě přehrady i budování této komunikační chodby? Můžete se pokochat úžasnými dobovými fotografiemi.

Foto: Povodí Moravy

Hlavním účelem této vodní nádrže je zásobování vodou. Ta se dostává do nedaleké úpravny vody a následně do vodovodního řadu do oblasti Kyjovska. V prostoru pod hrází vodárenské nádrže byste ale našli také rybochovné objekty, tedy sádky s rybami. Voda přiváděná z přehrady plní tedy i další účel. Je útočištěm třeba pro amury, kapry a hlavně pstruhy.

Ryby z místních sádek si můžete koupit v prodejně, kterou byste našli před areálem Povodí Moravy. Prodejna ryb je otevřena běžně v pátek od 14 do 17 hodin, nicméně v termínu 23. března 2024 bude mít v době prohlídek otevřeno také v čase od 10 do 14 hodin.

Praktické informace:
Parkovat je možné pod hrází před příjezdem do areálu Povodí Moravy. Sraz zájemců o prohlídku je přímo na parkovišti u prodejny ryb.
Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením platí zákaz fotografování a vstup je povolen pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů (cca 20 x 20 cm). Povodí Moravy prosí návštěvníky, aby si na prohlídku brali jen nejnutnější věci.

Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům se doporučuje vzít si vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých. Průvodce může operativně přizpůsobovat intervaly prohlídek dle aktuální návštěvnosti.

  • VODNÍ NÁDRŽ KORYČANY
    Masarykova 850
    768 05 Koryčany
  • 1x ročně - Den otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody

V okolí také najdete