Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nedokončená dálnice v Chřibech

Torza nedokončené dálnice, která měla protínat celé Československo, byste dnes našli v chřibských lesích. Velkolepou stavbu z předválečných let připomínají i fascinují zarůstající betonové zbytky mostů, náspů a tunelů. Pojďte s námi objevit její tajemství.

Jestli jste někdy v Chřibech vyrazili z Bunče na Brdo, možná jste cestou narazili na mohutné betonové stavby, které uprostřed horských lesů působí naprosto nepatřičně. Jejich torza jsou připomínkou velkolepého projektu dálnice, která měla protnout celé Československo a s ním i nevelký masiv Chřibů. Po nedokončené dálnici dnes zbyly v lesích torza mostů, propustí a náspů.

“Zelený” most na cestě mezi Bunčem a Brdem. Chybí jen položit dálnici.

O dálnici, která by spojila Prahu s Podkarpatskou Rusí, se mluvilo od chvíle, kdy se na mapě světa objevilo Československo. Páteřní komunikace měla pomoci rozvinout automobilismus, který byl tehdy ještě v plenkách. Myšlenku dálnice, která by procházela Čechami, Moravou, Slovenskem i Podkarpatí, vřele podporovali nejen státnici, ale také podnikatelé. Mezi nimi i Jan Antonín Baťa.

Informační cedule u propustě na modré značce pod rozcestníkem Brdo.

Plánů na možnou trasu dálnice bylo několik, v letech 1939 –1943 však nakonec zvítězil ten, který protínal chřibské pohoří. Projekt, na který už v roce 1938 uvolnila vláda 150 milionů pro projekční práce, se skládal ze tří etap: Praha – Jihlava, Jihlava – Zástřizly (Chřiby), Zástřizly – Lužná. Už z tohoto výčtu je patrné, že nevelké chřibské pohoří tvořilo zásadní překážku pro hladkou stavbu, a bylo nezbytné této etapě věnovat zvýšenou pozornost. 

Temná a trochu strašidelná chodba nikam uprostřed lesů. Další z propustí pod Brdem.

Chřibská část dálnice se tedy začala stavět 24. ledna 1939, kdy do Zástřizel dorazil pracovní prapor 304, který začal kácet les na trase chystaného tělesa dálnice. Dělníci byly ubytováni na Bunči, u Kudlovské silnice i na Žlutavě. Stavba rychle pokračovala až do okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. S odtržením Slovenska a Podkarpatské Rusi pozbyl význam dálnice propojující všechna území veškerý smysl. Dálnice měla být naopak začleněna do německé dopravní sítě a upravena podle jejích směrnic.

Detail “zeleného mostu” u Bunče.

Vraťme se ale do Chřibů. Nejčilejší stavební ruch panoval v okolí Zástřizel. Maličkou vesnici oblehly pracovní stroje a materiál, začalo se s regulací říčky Litavy, vznikly betonové mosty a propustě, které dodnes najdete v okolí vsi. V každé chalupě bydleli stavební dělníci, v dosud tichých lesích Chřibů se budovalo o sto šest.

“Zelený most” u Bunče.

Už v roce 1940 ale stavbu poznamenaly první problémy spojené s nedostatkem železa, materiálu i pracovních sil. Železo a ocel byla na příděl, na stavbách se začali objevovat vysokoškoláci přeškolení na kopáče a dělníky. S postupující válkou ruch kolem stavby dálnice utichal čím dál víc. Všechny síle slavné Německé říše se upínaly na vítězství v té době už prohrané. Sil, peněz ani materiálu pro velký dálniční projekt už nezbylo.

“Červený most” u Zástřizel v zimě.

V roce 1945 odchází z hor vojáci, dohasínají spáleniště turistické chaty na Bunči i okolních ubytoven. Spolu s nimi uhasíná také velký předválečný sen o mohutné dálnici spojující východ a západ Československa. 

Jediný dochovaný vozík dráhy, která sloužila pro stavbu chřibské dálnice.

Zbytky dálničních staveb, na kterých se nadřely tisíce dělníků, dnes v lesích působí až absurdně. Najdete je po cestě ze Zástřizel na Vlčák, kde cestu křižuje hned několik staveb. Najdete je ale také na cestě mezi Bunčem a Brdem, kde stojí obří nedostavěný Zelený most nebo násep s propustí, kterého si můžete všimnout na modré značce pod rozcestníkem Brdo. Na Bunči zároveň najdete také jediný dochovaný vagonek kolejové dráhy, kterou se na stavbu vozil materiál. Našel se nepoužívaný v zahradě jednoho z domků. Na fotkách v knize Chřiby stopami dálnice, kterou vydala Expedice Chřiby v edici Chřiby záhadné a mystické, jich uvidíte mnohem víc. Doporučujeme k přečtení. 

 

 

 

 

 

 

  • Nedokončená dálnice v Chřibech

V okolí také najdete