Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Černá kaple Holešov: okouzlení temnou krásou

Do Černé kaple jsme kdysi zabloudili úplnou náhodou a od té doby na ni nemůžeme zapomenout. Monumentální prostor z černého a šedého mramoru, na který dopadají paprsky slunce stíněné vitrážemi v oknech. Křehká křídla andělů a krajek kontrastují s konečnou strnulostí lebek a hnátů a se zlatými hlavicemi sloupů, které se třpytí v ranním šeru.

Zvenku byste možná nepoznali, že k holešovskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie přiléhá i přístavba této jedinečné Černé kaple. K pravé straně kněžiště ji nechal přistavět František Antonín hrabě z Rottalu. Rodu, kterému patřil snad celý kraj od Hostýna až po Napajedla, totiž chyběla pohřební kaple, která by byla hodna jejich postavení.

Jen pár kroků od holešovského zámku proto nechal ke kostelu připojit kapli s honosnou výzdobou a dvěma oltáři. Na jednom se Ježíš modlí v zahradě Getsemanské v předvečer Velkého pátku. Dramatická scéna znázorňuje anděla, který Ježíše podpírá, aby neklesl k zemi. Další z nebešťanů snáší z nebe kalich hořkosti a k Ježíšovi se sklání mezi ratolestmi palmy a olivovníku. Po obou stranách navíc oltář hlídají smuteční andělé. Tomu levému kanou po tvářích slzy bolesti a v ruce drží pochodeň, jako symbol Ježíšova zatčení v noci. Ten druhý zase třímá provaz, symbol Ježíšova spoutání, bičování a umučení. Jediní, kdo se nedívají, jsou Ježíšovi spící učedníci Petr, Jakub a Jan.

Na protějším oltáři upínají duše ruce v modlitbě k ukřižovanému z plamenů očistce. Po stranách tu truchlí Panna Marie a svatý Jan Evangelista, kteří prý zůstali pod křížem jako poslední.

Temnou výzdobu kaple tvoří také velká černá zrcadla, která symbolizují pomíjivost života. Vedle Proti sobě tu už navždy stojí Marie Cecílie hraběnka z Rottalu a donátor kaple František Antonín hrabě z Rottalu. Jejich dopodrobna vyvedené rokokové šaty jakoby snad ani nemohly být z mramoru a kamene ale z jemných krajek. Hluboko pod námi tu v kryptě odpočívají nejen oni, ale také pozůstatky desíti dalších členů rodin Rottalů a Wrbnů, kteří vlastnili holešovský zámek později.

Zastavte se tu na chvíli, zakloňte hlavu ke stropu a obdivujte chvíli jedinečnou krásu kaple z černého mramoru, ze které se skoro točí hlava. Můžete obdivovat jemnou a dokonalou řemeslnou práci předků a možná si také malinko uvědomit, že život netrvá věčně.

  • Černá kaple Holešov: okouzlení temnou krásou

V okolí také najdete