Po stopách knihovnictví v Holešově

  • Datum konání:25.8. - 30.11.2021
  • Organizátor:Město Holešov, Knihovna Holešov
  • Místo konání:Holešov
Úvodní obrázek článku

Holešov zdobí další výstava pod širým nebem, oblíbený formát outdoorové výstavy se tentokrát věnuje historii i současnosti knihovnictví v Holešově.

V Holešově tedy dále pokračují v myšlence, která vznikla v období pandemie, kdy se snažili přiblížit obyvatelům i návštěvníkům Holešova zajímavé informace co nejvíce na dosah. 
Nová výstava je věnována historii i současnosti knihovnictví v Holešově a je představena při příležitosti oslav 160. výročí založení Čtenářského spolku v Holešově a 100. výročí Masarykovy veřejné knihovny a čítárny v Holešově.


Výstava s názvem "Po stopách knihovnictví v Holešově" vznikla ve spolupráci odboru kultury, školství a památkové péče s pracovnicemi knihovny a trpělivými grafiky. Panely se tentokrát z velké části přesunuly k budovám, kde v historii knihovna sídlila. Stanoviště jsou u kina Svět, na náměstí Dr. E. Beneše, u Sokolského domu, u gymnázia, ve Smetanových sadech, na náměstí sv. Anny a náměstí Svobody. Na panelech je k vidění něco z historie, něco ze současnosti a něco také z výhledu do budoucnosti.


Oslavy knihovny budou pokračovat v září, kdy se zájemci mohou těšit na novou publikaci, velkou výstavu na zámku nebo třeba procházku s Vlastivědným kroužkem právě po všech místech, kde knihovna sídlila, která se uskuteční v neděli 12. září. Vycházka bude mapovat stoletou historii od založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny a 160 let od založení Čtenářského spolku v Holešově. „Poznáte místa, která jsou spojená s činností knihovny a spolku, od nejstarších dob až po současnost. Při této výpravě za poznáním se dozvíte nejen informace o knihovnictví a spolkovém životě v Holešově, ale seznámíte se s historií jednotlivých domů a míst, např. budova Kina Svět, gymnázium, Sokolský dům, zámek aj.,“ lákají členové Vlastivědného kroužku.