Letní škola barokní hudby Holešov

Úvodní obrázek článku

Letní škola barokní hudby je již tradiční akcí v Holešově. 

 

Je typem workshopu, který je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních děl starších slohových období, zejména baroka, ve stylu poučené interpretace staré hudby. Praktická výuka je rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, generál bas, housle, viola, violoncello, zobcová i příčná flétna, hoboj a další ) pod vedením mezinárodního týmu lektorů.

 

Mottem letošního ročníku je: DUCHOVNÍ vs. SVĚTSKÉ v díle J. S. Bacha
„Mnoho ze světských kantát Johanna Sebastiana Bacha se nedochovalo do dnešní doby. Každopádně
právě podle světských kantát, které byly psány kromě němčiny také v italštině a v některých vystupují
postavy z řecké mytologie, si můžeme udělat představu o tom, jak by asi vypadala opera z Bachovy
dílny, kdyby nějakou napsal.“

 

    Komorní a kantátové koncerty 2020:

  • pátek 7. 8. 2020, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
  • neděle 9. 8. 2020, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
  • pondělí 10. 8. 2020, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
  • úterý 11. 8. 2020, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
  • středa 12. 8. 2020, 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
  • pátek 14. 8. 2020, 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov

 

Na koncerty je možno zakoupit vstupné v Městském informačním centru. 

 

Závěrečný koncert Letní školy barokní hudby se koná 14. srpna  v Zámku Holešov.