Od Apollona až k nebi

  • Datum konání:16.5. - 17.5.2020
  • Organizátor:Arcibiskupský zámek a zahrady
  • Místo konání:Arcibiskupský zámek Kroměříž
  • WWW:www.zamek-kromeriz.cz
Úvodní obrázek článku

Arcibiskupský zámek v Kroměříž si pro své příznivce připravil zcela výjimečnou a neopakovatelnou příležitost prohlédnout si téměř celý zámek z jiného úhlu pohledu, než je obvyklé. Po dva víkendy, kdy se zámek stane jedním velkým muzeem a galerií, si budete moci projít expozice individuálně, svým vlastním tempem a nahlédnout i do zákoutí, kterými se běžně neprovází.

Trasa, která bude otevřena pouze po čtyři dny, bude začínat v sala terreně (vstup z Podzámecké zahrady) a povede přes reprezentační sály, obrazovou galerii, Manský sál, Starou knihovnu, ochoz zámecké věže a ukončena bude na zámeckém nádvoří. Bonusem této mimořádné akce také je, že se příchozí budou moci seznámit rovnou se čtyřmi návštěvnickými okruhy za cenu jednoho.

Variantu otevření památky v mimořádném režimu byla předem konzultována s Krajskou hygienickou stanicí a je samozřejmé, že budou dodrženy všechny hygienické požadavky. To znamená, že všichni návštěvníci i naši zaměstnanci budou mít roušky, na každém patře bude k dispozici dezinfekce, po celé trase budou rozmístěni kustodi, kteří budou dohlížet na to, aby se lidé neshlukovali a dodržovali rozestupy.

A jaké můžete čekat počasí?
O víkendu 16. a 17.5. můžete očekávat na zámku stabilní klimatické podmínky. Při vstupu do sala terreny se připravte na teplotu 10 stupňů Celsia a vlhkost 70 procent. Při výstupu zámkem se s vyšší nadmořskou výškou postupně oteplí až na 17 stupňů pod portrétem císařovny Sisi v Carském pokoji, aby o dalších deset metrů výše, mezi cyklem Jacopa Bassana o potopě světa opět poklesla až na 11 stupňů. Na samotném vrcholu cesty zámkem pak můžete očekávat výrazné oteplení, které ale bude vykoupeno nárazovým větrem o síle 2 m/s.