Lidový rok

  • Datum konání:28.4. - 20.9.2020
  • Organizátor:Muzeum Kroměřížska
  • Místo konání:Muzeum Kroměřížska
  • WWW:www.muzeum-km.cz
Úvodní obrázek článku

Výstava s programem pro školy Lidový rok je exkurzí zvykoslovným rokem našich předků s důrazem na nejzajímavější tradice a obyčeje. Současně představí důležité etapy lidského života: narození a křest, svatbu a smrt.