Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Město bude spolupracovat s Ředitelstvím vodních cest ČR na stavbě přístaviště

Úvodní obrázek článku

Foto: m-ARK

Rada města Kroměříže schválila uzavření smlouvy o realizaci přístaviště s Ředitelstvím vodních cest ČR (ŘVC). Projekt mimo jiné zahrnuje přípojku elektřiny a také souhlas města se stavbou na městských pozemcích.

„Stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží vedení města podporuje. Plavba po řece Moravě totiž patří k atrakcím, díky kterým je Kroměříž pro turisty zajímavější,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný. Přístaviště se nachází na pravém břehu řeky Moravy. Stavba se bude skládat z pevného mola o délce 60 metrů určeného pro rekreační lodní dopravu. Zahrnuje také zmíněné vedení elektrické energie, osvětlení, kamerový systém, schodiště a přístupový chodník k molu s informačním systémem. Investorem záměru bude Ředitelství vodních cest ČR.

Kromě přístaviště ŘVC v Kroměříži plánuje i stavbu rekreačního přístavu v lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou. Kotvit by v něm mělo asi 80 plavidel. Jeho stavbě by však mělo předcházet vybudování nové plavební komory u jezu Bělov na Zlínsku a s tím související propojení dvou v současné době oddělených splavných úseků stávající vodní cesty do jednoho funkčního celku. Vodní cesta nazvaná Baťův kanál by tak byla splavná až do Kroměříže.

Zastupitelé Kroměříže loni schválili požadavky, se kterými se město v souvislosti s chystanou stavbou přístavu a přístaviště obrátilo na ŘVC. Seznam vychází z veřejného projednání záměru s občany. Město v souladu s občany Trávnických zahrádek, kterých se záměr dotýká nejvíce, požaduje přemostění vjezdového kanálu – vybudování mostu pro vozidla a lávky pro pěší i cyklisty, nebo vybudování jednoho mostu, kde by byla automobilová doprava od chodců a cyklistů oddělena. Záměr by také měl být koordinován s plánovanou cyklostezkou Trávnické zahrádky, kdy by do projektu měla být zapracována stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrádky.

Mezi požadavky nechybí zachování přístupu směrem od města přes stávající přemostění Kotojedky, a to po celou dobu stavby přístavu, a také zajištění obousměrného provozu s možností vjezdu vozidel MHD do Trávnických zahrádek. Město žádá i prověření šířky komunikace okolo přístavu, a to ve vazbě na navrhované parkoviště a bezpečný pohyb vozidel. Za nezbytné považuje i prověření možnosti osazení protipovodňových vrat. Žádá také zajištění koordinace dopravní obslužnosti po dobu výstavby, včetně zohlednění stavu a vytíženosti komunikací, po kterých stavební stroje budou jezdit.