3K platforma Kroměřížsko

Vzájemná setkání a workshopy mezi členy destinační společnosti a dalšími aktéry cestovního ruchu jsou nedílnou součástí fungující komunikace. Slouží k vzájemné výměně zkušeností, aktéři sdílí své nápady, inspirace, propoují síly a to vše vede k ucelené nabídce produktů cestovního ruchu napříč regionem. 

Pro turistickou oblast Kroměřížsko je stěžejní spolupráce mezi třemi největšími městy regionu, které disponují turistickou nabídkou - Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem. Představitelé těchto měst a další členové z řad menších obcí, turistických cílů a podnikatelských subjektů se schází několikrát ročně na jednání destinačního managementu. Řeší společnou strategii cestovního ruchu, jak rozprostřít návštěvnost v regionu, jak komunikovat směrem k turistům a co jednotlivá města a cíle nabízí návštěvníkům. Ze vzájemných setkání a na základě schválené marketingové strategie byla nalezena shoda v tom, že Kroměřížsko je charakteristické množstvím historických památek, zejména z oobdobí baroka, má na svém území atraktivní přírodní lokality s až valašským rázem a v neposlední řadě může návštěvníkům nabídnout širokou škálu kulturních, společenských a hudebních akcí. 

Co už máme za sebou?

Stálí členové 3K platformy:
Mgr. Daniela Hebnarová (Město Kroměříž), Mgr. Pavel Zrna (Město Kroměříž), Mgr. Jana Slovenčíková (Město Holešov), Ing. Vendula Perůtková (TIC Bystřice p/H), Jana Spáčilová, DiS. (MIC Holešov), Bc. Veronika Ivanová (TIC Kroměříž), Jiří Ott (Město Bystřice p/H), Dita Králová (Chřiby resort), Milan Šindelek (Podhostýnský mikroregion), Ing. Martin Bartík (Mikroregion Holešovsko), Ing. Petr Galatík (Grunt Galatík, MAS Hříběcí hory), Bc. Aleš Bosák (obec Věžky), Mgr. Vojtěch Kalinec (Město Chropyně), Dominik Janča (hotel Hvězda)