Cookie Consent by Free Privacy Policy website

3K platforma Kroměřížsko

Vzájemná setkání a workshopy mezi členy destinační společnosti a dalšími aktéry cestovního ruchu jsou nedílnou součástí fungující komunikace. Slouží k vzájemné výměně zkušeností, aktéři sdílí své nápady, inspirace, propoují síly a to vše vede k ucelené nabídce produktů cestovního ruchu napříč regionem. 

Pro turistickou oblast Kroměřížsko je stěžejní spolupráce mezi třemi největšími městy regionu, které disponují turistickou nabídkou - Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem. Představitelé těchto měst a další členové z řad menších obcí, turistických cílů a podnikatelských subjektů se schází několikrát ročně na jednání destinačního managementu. Řeší společnou strategii cestovního ruchu, jak rozprostřít návštěvnost v regionu, jak komunikovat směrem k turistům a co jednotlivá města a cíle nabízí návštěvníkům. Ze vzájemných setkání a na základě schválené marketingové strategie byla nalezena shoda v tom, že Kroměřížsko je charakteristické množstvím historických památek, zejména z oobdobí baroka, má na svém území atraktivní přírodní lokality s až valašským rázem a v neposlední řadě může návštěvníkům nabídnout širokou škálu kulturních, společenských a hudebních akcí. 

Jaká setkání máme za sebou?

A jaká setkání máme před sebou?

3K platforma Kroměřížska má v roce 2021 celkem 19 členů. Počet členů byl v roce 2021 obměněn vzhledem k ukončení pracovní činnosti někdejších některých členů a také navýšen s ohledem na nově vzniklá partnerství a rovněž na obsah setkání, kdy byla vůle zapojit více partnerů, kteří budou svými podněty nadále rozvíjet činnost DMO.

Seznam stálých členů 3K platformy Kroměřížska ZDE. 

Pokud budete mít zájem zapojit se do činnosti oblastní destinační společnosti Kroměřížsko, kontaktujte manažerku Alenu Horákovou, která má činnost DMO a organizaci setkání pracovních skupin v kompetenci.
Telefon: +420 720 937 488 | E-mail: kromerizsko@mestokm.cz

Těšíme se na spolupráci!