3K platforma

Vzájemná setkání a workshopy mezi členy destinační společnosti a dalšími aktéry cestovního ruchu jsou nedílnou součástí fungující komunikace. Slouží k vzájemné výměně zkušeností, aktéři sdílí své nápady, inspirace, propoují síly a to vše vede k ucelené nabídce produktů cestovního ruchu napříč regionem. 

Stěžejní je spolupráce mezi třemi největšími městy regionu s množstvím turistické nabídky - Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem. Představitelé těchto měst a další členové z řad menších obcí, turistických cílů a podnikatelských subjektů se schází několikrát ročně na jednání destinačního managementu. Řeší společnou strategii cestovního ruchu, jak rozprostřít návštěvnost v regionu, jak komunikovat směrem k turistům a co jednotlivá města a cíle nabízí návštěvníkům. Ze vzájemných setkání a na základě schválené marketingové strategie byla nalezena shoda v tom, že Kroměřížsko je charakteristické množstvím historických památek, zejména z oobdobí baroka, má na svém území atraktivní přírodní lokality s až valašským rázem a v neposlední řadě může návštěvníkům nabídnout širokou škálu kulturních, společenských a hudebních akcí.

Co už máme za sebou?