Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zlínský kraj a Muzeum Kroměřížska chtějí v hospodářském dvoře v Rymicích opravit konírnu

Úvodní obrázek článku

Zlínský kraj a Muzeum Kroměřížska chce v areálu nově zrekonstruovaného hospodářského dvora v Rymicích opravit také konírnu, ve které by měl vzniknout depozitář velkých zemědělských strojů. Souhlas se zahájením přípravných prací odsouhlasili krajští radní.

Cílem plánovaného projektu je dokončit rekonstrukci celého komplexu hospodářského dvora v Rymicích. V současné době Muzeum Kroměřížska připravuje otevření hlavního objektu, v němž vzniknou nové expozice, depozitáře i zázemí pro návštěvníky. Konírna však nebyla do probíhající rekonstrukce začleněna kvůli limitu projektových výdajů v předešlé výzvě. Nyní chceme podat žádost o dotaci do výzvy IROP pro nové programovací období, přičemž realizace projektu je podmíněna získáním této evropské dotace,“ sdělila krajská radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

Muzeum Kroměřížska, které je krajskou příspěvkovou organizací, má zpracovánu a aktualizovánu projektovou dokumentaci, na jejímž základě byly celkové náklady vyčísleny na přibližně 16 milionů korun. Předpokládaná výše dotace činí 85 procent z uznatelných výdajů, tj. 12 145 000 korun, podíl Zlínského kraje a muzea činí 3 501 000 korun.

Je nezbytné zahájit přípravné práce, aby bylo možné včas předložit žádost o dotaci, kterou je potřeba podat co nejdříve po vyhlášení výzvy, což se předpokládá v červenci letošního roku,“ upřesnila Zuzana Fišerová.

Podle ředitelky Muzea Kroměřížska Martiny Miláčkové by v objektu konírny měl vzniknout elektronicky a požárně zabezpečený depozitář velkých zemědělských strojů a odborné pracoviště konzervátorů.


Jak probíhala revizalizace hospodářského dvora v Rymicích se můžete podívat díky videu firmy Rapos, která rekonstrukci prováděla.