Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Plán akcí a výstav Muzea Kroměřížska pro rok 2022

Úvodní obrázek článku

Do roku 2022 vstoupilo Muzeum Kroměřížska s atraktivním výstavním plánem a akcemi, které zaujmou příznivce výtvarného umění, historie, tradiční lidové kultury, archeologie i přírodních věd. Na své si přijdou nejen dospělí návštěvníci, ale také děti.

Už na konci ledna muzeum otevřelo přírodovědně-archeologickou výstavu Náhrdelník času aneb Příroda rukou člověka měněná. Přibližuje měnící se vztah člověka a přírody od doby kamenné až po raný středověk. Ocení ji i rodiny s dětmi. Otevřena je do 15. května.


Milovníkům výtvarného umění je určena výstava Vladimír Kudlík. Nejkrásnější je nahá... „Tvorba Vladimíra Kudlíka oplývá jemu vlastním humorem, radostí ze života a nadsázkou. Jeho inspiračním zdrojem a věčným tématem je žena ve všech svých fyzických podobách a životních situacích. Jeho tvorbu rovněž silně ovlivňuje láska k folkloru a lidovému umění, k literatuře,“ přiblížila ředitelka muzea Martina Miláčková, která je spolu s kolegou Michalem Jemelkou kurátorkou výstavy. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 24. dubna.


Procházku třemi uměleckými světy – malbou, sochařstvím a hudbou – nabídne výstava 3R. Představí se na ní tři mimořádně nadaní bratři: malíř Aleš Růžička, sochař Štěpán Růžička a hudebník Mikoláš Růžička. „Aleš nás nechá svými obrazy nahlédnout do přírodních zátiší i svého osobního života, ve Štěpánových objektech se snoubí vůně kůže a dřeva a Mikoláš vyzve návštěvníky prostřednictvím hudební instalace užít si výstavu i poslechem,“ přiblížil kurátor Martin Štípala. Vernisáž se bude konat 13. května.


Největší výstavní akcí bude interaktivní projekt Zachraň jídlo! Ukazuje, jak lze využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou. „Návštěvníci se dozvědí, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují. Zjistí více o potravinovém odpadu a možnostech darování jídla nebo o tématu recyklace potravin. Budou moci do výstavy zasahovat, doplňovat ji a obohacovat její poselství o vlastní zkušenosti,“ popsala kurátorka výstavy Martina Václaviková. Vernisáž je naplánována na 9. červen. Výstavní projekt Zachraň jídlo! připravila galerie Atrium na Žižkově ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo.


V říjnu a listopadu bude muzeum patřit dětem. Vystaví práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Kroměříž. Název výstavy Naše ZUŠka, dáma stočtyřicetilá napovídá, že škola slaví úctyhodné výročí. „Kulaté výročí, dlouhá tradice, génius loci školy, generace odchovaných žáků a tvůrčí prostředí, to jsou témata a náměty pro výtvarné zpracování,“ naznačil Jiří Wiesner, vedoucí výtvarného oboru.

Práce kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové si budou moci návštěvníci prohlédnout na výstavě Návraty od konce listopadu až do konce února 2023. „Přes základ – kresbu – autorka vždy silně inklinovala k trojrozměrnému sochařskému projevu, především figurativnímu, vyhovuje jí také reliéf. Po řadu let vytvářela v poštorenském keramickém materiálu plastiky a reliéfy pro architekturu. Byla to témata do škol, sportovních, zdravotních, obřadních prostor i do kostelů,“ upřesnila ředitelka muzea, která je zároveň i kurátorkou výstavy. Vernisáž bude 24. listopadu.


Výstava Terče kroměřížských ostrostřelců vůbec poprvé představí jako celek soubor téměř sedmdesáti dřevěných malovaných terčů, které jsou součástí sbírkového fondu muzea. „Motivy na terčích nás přenesou až do druhé poloviny 17. století a nejmladší z nich je datovaný 1932. Vyznačují se precizností provedení a pestrostí námětů. Mezi nimi převažují pastýřské, mytologické nebo žánrové výjevy, ale jsou zde zobrazeny i dobové kroměřížské reálie nebo veduty města,“ připomněla kurátorka výstavy Markéta Mercová. Vernisáž proběhne 15. prosince.

Fotografie: Muzeum Kroměřížska