Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Festival židovské kultury Ha-Makom začíná v Holešově už 20. července!

Úvodní obrázek článku

Letošní Festival židovské kultury do svého programu zapojí veřejnost, lidé budou zpívat, hrát a vzdělávat se. Čekají nás netradiční zážitky, spousta hudby a nových informací.

První novinkou je festivalový tábor, který bude celému programu předcházet. Od 12. do 16. července bude probíhat dětský příměstský tábor, na který se mohou přihlásit děti se zájmem o divadlo, hudbu a tanec. Je určen pro děti od 8 do 14 let. Výsledkem týdenního nácviku bude divadelní představení „Když mlčí rabín Šach“, které bude realizováno v průběhu festivalu. Jde o zpracování legendy o rabínu Šachovi a jeho dceři Ester.
Tradiční slavnostní zahájení samotného 21. ročníku Festivalu židovské kultury připadne na úterý 20. 7. Mimo jiné bude zahájena výstava „Translokační plány židovských obydlí v 18. století“ a představeny budou nové publikace, které město Holešov vydává u příležitosti 400. výročí narození rabína Šacha. Zahajovací koncert si užijeme s kapelou Mackie Messer Klezmer Turnov, která se zaměřuje na volnou interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy. Způsob jejího hraní je naprosto originální, netradiční a jedinečný. Světlo světa také spatří unikátní kalendář z dílny ZUŠ F. X. Richtera Holešov.


Další novinkou budou středeční workshopy pro děti, kde se budou zabývat tématem židovských svátků. Z hudební produkce můžeme zmínit jazzový koncert Milan Kašuba Jazz Trio.
Ve čtvrtek 22. července budou mít všichni účastníci Festivalu židovské kultury jedinečnou příležitost čerpat nové znalosti a získávat nové informace od odborných lektorů a řečníků zvučných jmen. Připravovaná témata jsou více než zajímavá, je opravdu na co se těšit. Seminář nese název „Židé a Morava“.
Od 9 hodin budou v zámecké sala terreně vystupovat jednotliví lektoři a vědečtí pracovníci, mezi nimi například vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon, Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. a další. Z Národního archivu dorazí ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., PhDr. Filip Paulus. Z „domácích“ pak vystoupí Mgr. Jan Machala, Mgr. Martin Stehlík, Vratislav Brázdil nebo Ing. Karel Bartošek.
Na programu bude mimo jiné přednáška Jiřího A. Klimeše z Židovské obce Olomouc, se kterým pootevřeme dveře do světa rabínského učení, židovského života a myšlenkového světa na Moravě v 19. století. Velice zajímavé bude interaktivní pojetí přednášky doktora Daniela Soukupa, která nese název Rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen na Moravě ve světle responsí. Téma bude doprovázeno praktickou ukázkou studentek olomouckého Centra judaistických studií, které představí, jak je možné v současnosti kreativně pracovat s historickými prameny.

Město Holešov smutně proslulo třemi krvavými protižidovskými pogromy v letech 1774, 1899 a 1918, které jsou propojeny vnitřními souvislostmi. Pojednávat o tom bude vědecký pracovník Univerzity Karlovy Mgr. Pavel Kocman Ph.D. Jakub Schwab, jakožto potomek holešovských Židů, nás nechá nahlédnout do osudu rodiny Ehrlichovy z Holešova. Mimo jiné se věnuje také „židovskému cestovnímu ruchu, prostřednictvím přednášky nám tak představí svůj pohled na fenomén poutníků k Šachovu hrobu v kontextu nejen Čech a Moravy, ale i celé střední Evropy. S Janem Machalou si připomeneme výročí vypálení Nové synagogy v Holešově a Karel Bartošek nám předá příběhy translokace židovského obyvatelstva v Holešově.
U příležitosti konání Festivalu židovské kultury a zvláště pak k výročí narození rabína Šacha vydává město Holešov několik publikací. V rámci semináře budeme mít tu čest poslechnout si také autorské čtení Martina Stehlíka - překladatele díla „Dcera rabína a krále“ z anglického originálu Marcuse Lehmana The Adopted Princess. Populárně naučný seminář bude zakončen exkurzí na hrad Kurovice pro lektory a posluchače semináře. Půjde o odbornou prezentaci objektu, jeho historie a objevených hebrejských nápisů. Kurovickým hradem nás provedou Mgr. J. Štětina, Dr. Dalibor Janiš, Dr. Daniel Soukup, Ing. Karel Bartošek a Ing. Martin Malina.


V pátek bude myšlenka interakce s účastníky festivalu pokračovat hudební dílnou Aidy Mujačič. Ve workshopu se všichni zájemci naučí bosenskou židovskou píseň, jejíž kořeny jsou ve středověkém Španělsku, z něhož byli Židé v 15. století vyhnáni. Součástí workshopu je i přesah k nedávné minulosti, kdy došlo v 90. letech 20. století k válce na území bývalé Jugoslávie. „Osobní zážitky lektorky workshopu tvoří pozadí vysvětlující potřebu zachování multikulturního světa a potřeby respektu k jiným náboženstvím, jazykům a zvykům", osvětluje za organizátory festivalu Jana Slovenčíková.
Vyvrcholením festivalu bude sobotní program, v rámci kterého se můžeme těšit na dopolední koncert Big Bandu Josefa Hájka s Peterem Lipou, následovat bude tradiční prezentace generálního partnera festivalu Rudolfa Jelínka. Divadelním představením „Hlupáci z Chelmu a jejich (jim) příbuzní“ nás ohromí skupina amatérských seniorů z Holešova a okolí doplnění potřebnou omladinou ve spolupráci s Divadlem 6. května Holešov. Pro lepší představu – půjde o inscenaci na motivy povídek I. B. Singera připomínajících tak trochu náš slavný Kocourkov.
Večerem pod širým nebem nás bude provázet klezmerová kapela Kaschauer Klezmer Band ze Slovenska, hudební skupina Rabi Gabi a. G. a v neposlední řadě taneční soubor Hradišťan „Šalom a Gradisch“.
Nedílnou a velmi zajímavou součástí celého festivalu bude Expedice Noemova archa, o kterou se postará opět ZUŠ Holešov. Těšte se na interaktivní a lehce environmentální a meditační výtvarně-hudebně-dramatickou laboratoř. „Tento prostor bude určen všem generacím, kde prostřednictvím prožitku známého biblického příběhu dostane každý prostor zamyslet se nad současným stavem světa,“ uvádí Vladimíra Dvořáková.

Kompletní program ke stažení ZDE.

Více informací na www.zidovskyfestival.cz nebo ve facebookové události