Muzeum Kroměřížska dokončilo rekonstrukci budov

Úvodní obrázek článku

Po třech letech skončila revitalzace budov a expozic v Muzeu Kroměřížska. Stavební práce a dodávky interiéru probíhaly ve čtyřech samostatných etapách. Dokončené části stavby byly průběžně kolaudovány a mohly tak být postupně zpřístupněny návštěvníkům. Poslední část stavby - vnitřní a venkovní výtah - byla zhotovitelem předána začátkem září. Všechny prostory Muzea Kroměřížska jsou nyní bezbariérové.

V rámci stavebních prací byly vybudovány nové výstavní prostory, vstup s recepcí a zázemím pro návštěvníky, provedena výměna oken, elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalizace, zrekonstruoávno nádvoří, sociální zařízení a instalována nová zabezpečovací a požární signalizace. Dodávky interiérů zahrnovaly zhotovení nového vybavení a jeho instalaci.

Pro návštěvníky byly již zpřístupněny dvě nové stálé expozice - Strážci času a Kroměříž v soukolí dějin 1848 - 1948. Expozice Poklady staré půdy bude pro návštěvníky otevřena od ledna 2021.

Náklady na rekonstrukci činí 45 887 000 Kč včetně DPH. Z dotačního programu iROP bude poskytnuto 31 702 000 Kč. Zbytek bude hrazen z rozpočtu Zlínského kraje a příspěvkové organizace.

Muzeum v jeho nové podobě si při slavnostním otevření ve čtvrtek 10. září 2020 prohlédli také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a krajský radní pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu Miroslav Kašný, vedení Města Kroměříž a další významní hosté z oblasti kultury a historie. Všechny přítomné rovněž potěšil krátký koncert studentů kroměřížské konzervatoře P.J. Vejvanovského, kteří představili několik skladeb z hudebního archivu Arcibiskupského zámku.

„Loni a letos se Zlínskému kraji v oblasti kultury mimořádně dařilo, neboť jsme dosáhli na všechny dotace, na které jsme dosáhnout mohli. Díky tomu můžeme realizovat hned několik krásných projektů nejen zde v Kroměříži, ale také například rekonstrukci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, obnovu památníku na Ploštině nebo revitalizaci hospodářského dvora v Rymicích. Jsem přesvědčen, že všechny tyto projekty jsou vymyšleny tak, že nám opravené objekty budou dobře sloužit a nebude do nich potřeba delší dobu výrazněji investovat. Všem, kteří se na rekonstrukci hlavní budovy Muzea Kroměřížska podíleli, patří velký dík,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Jeho slova doplnil radní Miroslav Kašný, který muzeu popřál spoustu spokojených návštěvníku. Ti si podle pana radního z muzea odnesou do života cenné poznatky z historie i tolik v dnešní době chybějící "úžas". Na přání paní ředitelky Muzea Kroměřížska, Mgr. Martiny Miláčkové, budově Muzea požehnal otec biskup Mons. Josef Nuzík.

Nejde o jedinou významnou investiční akci Zlínského kraje na Kroměřížsku. Vůbec největší aktuálně realizovanou investiční akcí kraje v našem regionu je záchrana kulturní památky – hospodářského dvora v Rymicích, za téměř 130 milionů korun. Po dokončení stavebních prací zde vznikne expozice, která návštěvníkům přiblíží venkovský život našich předků. Na financování tohoto projektu zajistil kraj rovněž významnou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

 

kromer_iz_v_soukol_i_dejin_2020_1.jpg
kromer_iz_v_soukol_i_dejin_2020_2.jpg
kromer_iz_v_soukol_i_dejin_2020_3.jpg
kromer_iz_v_soukol_i_dejin_2020_4.jpg
pr_istavba_v_ytahu_2020_1.jpg
pr_istavba_v_ytahu_2020_2.jpg
pr_istavba_v_ytahu_2020_3.jpg
pr_istavba_v_ytahu_2020_4.jpg