Čokoládovna Sfinx – první výrobce lentilek na světě

Úvodní obrázek článku

> 5 minut čtení <

V roce 1863 začal holešovský občan německé národnosti Philipp Kneisl ve svém domě na rohu dnešní Palackého a Grohovy ulice vyrábět jednoduchým způsobem cukrovinky a kandity (tvrdé bonbony ze sacharózy a škrobového sirupu). Jeho výrobky měly úspěch a výroba se brzy rozšířila – Kneisl přistavěl ke svému domu další výrobní objekty směrem do tehdejší Hřbitovní ulice (později zde sídlilo družstvo Styl).

Po jeho smrti v roce 1887 převzala vedení firmy jeho vdova Emilie Kneislová a od roku 1900 synové zakladatele Philipp a Rudolf  Kneislovi. Ti rozšířili sortiment o čokoládové produkty a v této době zavedli mimo jiné i výrobu lentilek, které celkem brzo obrazně dobyly svět. Bratři Kneislové tyto čokoládové cukrovinky pojmenovali (z latinského lentile, což je čočka) a výrobek si nechali patentovat.

Velký nárůst obratu ale přinesl problém – stávající provoz na Palackého třídě již prostorově nestačil a v městské zástavbě se nebylo kam rozšiřovat. V roce 1907 proto začínají Kneislovi budovat „na zelené louce“ výrobní komplex ve Všetulích, který využívá výhodné pozice – přes silnici sousedí se zavedeným cukrovarem, od kterého odebírá jednu ze základních výrobních surovin, z druhé strany vede kolem areálu železniční trať, na kterou se firma napojuje vlastní vlečkou.

Celá výroba se stěhuje do všetulského závodu v roce 1910 a objekt na Palackého třídě slouží jako reprezentativní vzorková prodejna a výrobní objekty pro zpracování individuálních zakázek (firma např. zpracovává vánoční kolekce na vánoční stromy řady evropských královských a šlechtických rodin s čokoládovými figurkami, vztahujícími se k historii rodů, zemí, s erby těchto rodin apod.). Všetulská továrna je zbudována v utilitárním funkcionalistickém slohu (obdobném, jako jsou Baťovy závody ve Zlíně).

Ve 20. letech 20. století let se celý areál nejen rozšiřuje, ale tehdy už jediný vlastník, Rudolf Kneisl, zve špičkového vídeňského architekta, Leopolda Steinitze, který přestavuje stávající objekty v tehdy módním, reprezentativní kubistickém stylu. Ve stejném slohu L. Steinitz přestavuje i původní Kneislův dům na Palackého ulici a vnější výraz jak tohoto domu, tak všetulského areálu zůstává zachován jako unikátní průmyslová architektura až do současnosti

V rámci těchto rozsáhlých změn nechává postavit R. Kneisl před vchod do všetulské továrny repliku egyptské sfingy, další sochu sfingy staví na pylon na administrativní budově a své výrobky registruje pod ochrannou známkou „Sfinx“. Tento název vyplývá z jeho velké záliby v egyptské historii a památkách, ostatně Egypt několikrát navštívil.

Před druhou světovou válkou přibírá Rudolf Kneisl do řízení firmy svého syna Waltera. Ale ihned po jejím skončení jsou Kneislové jako Němci (i když se nedopustili žádných zločinů a českým zaměstnancům spíš pomáhali, avšak byli členy nacistické strany) odsunuti do Německa. Zde založili v hornobavorském Geretsriedu továrnu na cukrovinky a čokoládu a nyní se specializují zejména na výrobu různých druhů ovoce v čokoládě.

Z hlediska hodnocení činnosti rodiny Kneislů v Holešově za 2. světové války je zajímavá jejich objednávka na projekt nové administrativní budovy továrny – tu v roce 1941 zadali u židovského architekta Oskara Ohlera, kterému tím zřejmě zachránili život, i když sami riskovali – bylo mimo jiné přísně zakázáno zadávat práci židovským architektům.

Jejich továrna byla znárodněna a přejmenována na Sfinx (do té doby se jmenovala Philipp Kneisl) a v roce 1992 se stala součástí koncertu Nestlé. V české republice je nejaktivnější součástí potravinářské divize tohoto koncernu a specializuje se především na výrobu karamel, želé, želatinových výrobků a samozřejmě slavných lentilek. V současnosti je v areálu všetulské továrny otevřena podniková prodejna výrobků nejen Sfinxu, ale i ostatních cukrovinek, vyráběných koncernem Nestlé v České republice, která je otevřena v pracovní dny.

- Ing. Karel Bartošek -

#kromerizsko  #holesovsko  #hostynsko  #nestle  #sfinx  #holesov

kneisl_puvodn_i_dum_na_palack_eho_tr_ide.jpg
kneislova_tov_arna_1912_pred_steinitzovo.jpg
kneislova_tov_arna_1912_pred_steinitzovo_kopie.jpg
kneislova_tov_arna_1912_pred_steinitzovo_kopie_kopie.jpg
kneislova_tov_arna_1912_pred_steinitzovo_kopie_kopie_kopie.jpg
kneislova_tov_arna_ve_vsetul_ich_oskar_o.jpg
kneislova_tov_arna_ve_vsetul_ich_po_stei.jpg
puvodn_i_kneisluv_dum_na_palack_eho_po_s.jpg