Kurovický lom láká návštěvníky na zajímavé rostliny i živočichy

Úvodní obrázek článku

Kurovický lom, který se nachází přibližně  km jižně od obce Kurovice byl v roce 2005 zařazen jako evropsky významná lokalita do evropského seznamu soustavy Natura 2000. V roce 1999 byla vyhlášena přírodní památkou, účelem vyhlášení byla ochrana geologické a paleontologické lokality mezinárodního významu a ochrana lokality s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. "Snažíme se návštěvníky dostat za přírodou. Aby ji mohli pozorovat, pochopit, a něco se o ní dozvěděli. Například proč je naše památka chráněná." říká majitel Martin Zelina. Rosnička zelená, střízlík obecný, užovka obojková, střevlíček lunoskvrnný nebo teplomilná sarančata modrokřídlá - to jsou jen někteří z obyvatel této přírodní památky. Najdete tu také třeba vzácnou lilii zlatohlavou nebo kruštík polabský. Vypravíte-li se k zatopenému Kurovickému lomu, najdete tu vždy zajímavé rostliny i živočichy, které můžete pozorovat celé hodiny.

Zajímavé informace mohou návštěvníci čerpat z naučných tabulí, na kterých najdou témata o historii, fauně, floře, ochraně přírody nebo výskytu brouků. "Nejnověji přibyla cedule o vážkách. V této době jich tu máme asi 33 druhů", říká Martin Zelina. Součástí areálu je sice jezero, ale není určeno ke koupání. "Chceme naučit lidi, že ke koupání jsou určena koupaliště, která mají veškerá zázemí. Tato památka by měla výhradně sloužit k pozorování." Pro školy a školky jsou připraveny komentované prohlídky. Martin Zelina doplňuje, že zpracovávají také pracovní listy určené pro učitele k výuce. V lokalitě v současné době pokračuje geologický výzkum na rozhraní jury a křídy. 

Novinkou letošních prázdnin (od začátku srpna) je apiterapie, což je léčba člověka za pomocí včel a jejich produktů. V uzavřeném prostoru se zde, v Kurovickém lomu, inhalují látky, které včely produkují, tedy výpary z medu, mateří kašičky nebo propolisu. Apiterapie může být použita jako prevence nebo k léčbě konkrétních problémů. Jednou z nejjednodušších metod je zmíněná inhalace vzduchu ze včelího úlu. Více informací o apiterapii v Kurovickém lomu naleznete v našem předchozím článku - zde.