Pamětní síň sv. Jana Sarkandra bude slavnostně otevřena

Úvodní obrázek článku

V pátek 17. července se v Holešově uskuteční slavnostní otevření nově zřízené pamětní síně sv. Jana Sarkandra v oratoři filiálního kostela sv. Anny. Celému aktu bude v 17:30 předcházet slavnostní mše svatá, kterou v kostele sv. Anny bude celebrovat biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Msgre. Josef Nuzík. Po skončení mše sv. bude následovat krátká adorace a kolem 18:30 bude slavnostně otevřena a požehnána pamětní síň. Účast přislíbil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Na vybudování pamětní síně se podílela Římskokatolická farnost Holešov, Městské muzeum Holešov a město Holešov. „Jedná se o unikátní stálou expozici, která vznikla k příležitosti čtyřstého výročí mučednické smrti Jana Sarkandra. Vystaveny jsou předměty související s jeho osobou, ale i s dobou, ve které žil,“ přiblížila záměr kurátorka expozice Nikol Holubová z Městského muzea a galerie Holešov.

Pamětní síň bude přístupná každý víkend během letních měsíců v rámci Otevřených bran bezplatně a současně je součástí prohlídkového okruhu po památkách města Holešova.

Prosíme všechny příchozí, aby v den slavnostního otevření využili přístup do kostela průchodem směrem od zámku.

Zdroj: www.holesov.cz, fotografie: Nikol Holubová